-Eierskapet og inntektene fra våre naturressurser skal tilhøre det norske folk

Før sommeren foreslo Regjeringen endringer i energiloven som åpner for at private kan eie og drive utenlandsforbindelser for overføring av kraft. Denne uken ble det klart i Stortinget at Venstre støtter forslaget, dermed har regjeringen sikret seg flertall. -Vi i Arbeiderpartiet er sterkt i mot forslaget, sier stortingsrepresentantene Anna Ljunggren og Eirik Sivertsen.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program