Uttalelser fra felles nordnorsk styresamling for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets fylkesstyrer i Nordland, Troms og Finnmark har vært samlet til møte på Sommarøy 23. – 25.09. Stortingsvalgkampen var hovedtema for samlingen og Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske var sentral gjest. Når Arbeiderpartiet møtes er det mange politiske saker som diskuteres og forberedelsene til Landsmøte med behandling av partiets neste stortingsvalgprogram er et selvsagt tema. Nordområdepolitikken, Langtidsplan for Forsvaret, regionreform og mulig konsekvensutredning av feltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ble diskutert. I saken om LoVeSe ser man at avstand mellom de enkelte fylkespartiers nåværende standpunkt er for stor til at man laget en felles uttalelse. Fiskeri er alltid tema når Ap-folket i Nord Norge møtes og det er laget to uttalelser fra møtet:

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program